Přejít k hlavnímu obsahu

Spolupůsobení mezi deskami a nosníky

Detail o Spolupůsobení mezi deskami a nosníky

 • Kód modulu ESA1407
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Téma častých otázek

Rozlišují se dva způsoby spolupůsobení:

 • buď je deska na nosnících volně uložená, což znamená, že se mohou v kontaktu vzájemně bočně posouvat (model A)
 • nebo je deska s nosníky propojená, což znamená, že nemůže docházet ke vzájemnému bočnímu posouvání (model B)

Import obou výpočtových modelů do SCIA Engineer je následující:

 • Model A se získá tím, že nosníkům není dána excentricita
 • Model B se získá tím, že nosníkům je dána excentricita

Tuhost kompozitních průřezů pro oba modely bude následující:

 • Kompozitní tuhost pro model A je (EI)deska +(EI)nosník (tedy jen lineární součet).
 • Kompozitní tuhost pro model B je (EI)celek (s tím, že deska a nosník jsou uvažovány jako spolupůsobící prvky)

V případě takto zatížené desky s nosníky v ohybu to znamená následující 

 • Model A: nosníky a deska budou přenášet pouze ohybový moment, na který budou navrženy.
 • Model B: nosníky budou (navíc kromě momentu) namáhány výslednou tahovou silou a deska může rovněž přenášet výslednou tlakovou sílu, na kterou budou navrženy.

Poznámka: model B může být rovněž proveden použitím funkcionality 'Žebro', kde je část (definována efektivní šířkou) sil z desky zahrnuta do žebra.