Přejít k hlavnímu obsahu

Válcový 3D čárový rastr

Detail o Válcový 3D čárový rastr

  • Kód modulu ESA1701
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Válcový 3D čárový rastr můžete vytvořit pomocí příkazu 3D čárový rastr (Zadávací panel > Konstrukce > Rastry a patra):

Nastavte Typ na Válcový a zadejte požadované rozměry:

Při použití válcového čárového rastru se nezobrazují úhlové popisky rastru. Tyto roviny proto nelze použít k automatickému generování obrázků pro projekční výkresy pomocí průvodce generací obrázků. Přejděte proto na kartu Nastavení kreslení. Zde je možnost „Popisy“ nastavena na „Začátek“. To znamená, že všechny popisy jsou zobrazeny na začátku, což v tomto případě znamená, že všechny popisy se promítají do středu čárového rastru a nejsou tedy viditelné. Změnou této možnosti na „Konec“ budou popisy viditelné a lze všechny tyto roviny použít v průvodci generace obrázků k vytvoření přehledových výkresů:

Klepněte pravým tlačítkem myši v 3D scéně, spusťte "průvodce obrázky" a zvolte "Řez rovinami čárového rastru" (generované výkresy):