Přejít k hlavnímu obsahu

Lešenářská spojka - posudek Interakce 3

Detail o Lešenářská spojka - posudek Interakce 3

  • Kód modulu ESA1514
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Posudek interakce 3 je speciální poruchový případ, kdy se spojka zarazí do sloupku lešení. Tento typ poruchy se tak vyskytuje pouze u modulárních systémů (Layher & Cuplock), kde jsou příčníky a podélníky připojeny ke sloupkům.

Aby bylo možné prvek rozpoznat jako sloup, typ prvku musí být buď "sloup (100)", "štítový sloup (70)" nebo "pomocný sloup (60)" a průřez musí mít Kód tvaru 3 (Kruhové uzavřené průřezy). Pro příčníky a podélníky je k dispozici typ "nosník (80)" a pro diagonály jsou k dispozici typy "ztužení stěny (0)" a "střešní ztužidlo (0)".

V případě, že jsou nalezeny dva sloupy, oba musí být v rámci jednoho vzpěrného systému:

  • Lokální Souřadný Systém (LSS) musí být pro oba sloupy stejný
  • sloupy by měly být modelovány korektně, tzn. v 1 svislé linii. Vyhněte se nepřesnostem, i když jsou menší než 1 mm (pozor při importu konstrukce z jiného softwaru)
  • orientace prvků musí být shodná

Pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky nebo je nalezeno více sloupů, geometrie sloupu není rozpoznána a jednotkový posudek nabude hodnoty 999.

Dávejte také pozor v případě, když máte příčníky nebo úhlopříčná ztužení připojena k průběžnému sloupku, kterým rovněž prochází průběžný podélník.

Na obrázku níže je chyba u posudku interakce 3, která uvádí, že geometrie je nesprávná („Nebyla nalezena žádná platná geometrie sloupu (standardní). Ověřte prosím geometrii“).

Je to proto, že na pravé straně byl prvek B7 (příčník) připojen k podélníku, nikoli ke sloupku.

Tento chybový případ se však nevyskytuje u křížících se prvků (křížení), protože je podélník průběžný a tak nezpůsobuje proražení ve sloupku.