Přejít k hlavnímu obsahu

Plastické chování 2D prvků

Detail o Plastické chování 2D prvků

  • Kód modulu ESA1502
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Abyste mohli použít plastické chování materiálu, je nutné povolit následující funkcionality:

  • Nelinearity
  • Obecná plasticita

Jakmile jsou tyto funkcionality aktivovány, lze použitým materiálům ve vašem projektu přiřadit plastické chování. Přejděte do knihovny materiálů (Knihovny > Materiály) a změňte filtr materiálů na ‚Použité‘ (viz obrázek). Chování materiálu lze změnit z „elastického“ na „izotropní pružno-plastický“ a také lze nastavit požadovanou mez kluzu. Pro ocelové materiály se doporučuje typ „izotropní pružno-plastický, Von Mises“.

Dále si můžete vybrat mezi pružno-plastickým chováním s nebo bez zpevnění. Zadejte maximální mez kluzu a v případě potřeby modul zpevnění.

Nakonec vytvořte nelineární kombinace a plastické chování bude zohledněno v nelineárním výpočtu.