Přejít k hlavnímu obsahu

Varování W22 (klopení)

Detail o Varování W22 (klopení)

  • Kód modulu ESA1513
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Tento článek vysvětluje, co můžete dělat, když se zobrazí varování W22 "Jedná se o asymetrický I průřez s K < 0,1 nebo K > 2,5. K bylo nastaveno na odpovídající limitní hodnotu. Zkontrolujte prosím mechanické vlastnosti!". To se týká součinitelů u konzly.

Na následující stránce nápovědy najdete další informace o chybách, varováních a poznámkách k posouzení oceli.

Varování W22 uvádí, že pro použití metody ECCS 119/Galea pro stanovení součinitelů C (při posudku klopení) by měl být součinitel K v určitém rozsahu. Varování tedy upozorňuje, že nebyl dodržen tento rozsah.

Více informací o této problematice je uvedeno na následující stránce nápovědy v části věnované konzolám.

Nejprve můžete v dialogu "systémové délky a parametry vzpěru" zkontrolovat příčné podpory pro vzpěr. Tam můžete zkontrolovat, zda podpory odpovídají vaší skutečné situaci (např. konzola,...).

Další možností je změnit metodu výpočtu hodnot C pro klopení (C1, C2 a C3) v nastavení oceli:

Metodu ENV bychom nedoporučovali, protože se jedná o starou, konzervativní metodu.
Metoda Lopez je také na straně bezpečné, o rozdílech si můžete přečíst v našem manuálu pro ocel (od strany 63). Metodu Lopez lze použít, pokud se nejedná o nesymetrický průřez nebo excentrické zatížení, ale protože se určuje pouze C1, nemá specifický postup pro konzoly.

Další možností je změnit vlastnosti průřezu tak, aby byl splněn rozsah tohoto přístupu.

Možností by také mohl být výpočet klopení nelineárně druhým řádem. K tomu je potřebná licence na modul (sensd.07) (který se více uplatňuje v Německu), viz také na této stránce helpu.

Nebo poslední možností je provedení skořepinové analýzy (tedy modelování prvku pomocí 2D prvků).

Nebo můžete toto varování W22 jednoduše ignorovat, pokud nepředpokládáte, že klopení bude omezujícím posudkem.