Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zadat zpevnění dřevěných prvků díky spojení dřevěnou deskou nebo stropem?

Detail o Jak zadat zpevnění dřevěných prvků díky spojení dřevěnou deskou nebo stropem?

  • Kód modulu ESA1914
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Norma EC EN 1995-1-1 říká v článku 6.6, že jestliže několik podobných prvků, dílců nebo sestav se stejnou příčnou vzdáleností je příčně spojeno spojitým systémem schopným roznést zatížení, mohou být pevnostní vlastnosti prvku násobeny součinitelem pevnosti soustavy ksys. Pro lamelové dřevěné desky nebo stropy se mají používat hodnoty ksys  od 1,0 do 1,2 dle grafu v normě.

 

Ve SCIA Engineer není nutné tento „systém schopný roznést zatížení“ modelovat, stačí zadat na prvek Data dřevěného dílce a zaškrtnout volbu Systémová pevnost. Zobrazí se parametr ksys  , jehož hodnotu je možné zadat:

Upozornění o této přídavné pevnosti se vypíše i do detailního posudku: