Přejít k hlavnímu obsahu

Křížem lepené dřevo (CLT)

Detail o Křížem lepené dřevo (CLT)

  • Kód modulu ESA1928
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Křížem lepené dřevo (CLT) jsou ploché výrobky z masivního dřeva, které lze použít jako konstrukční prvky. Díky svým příznivým ekologickým, estetickým a energetickým vlastnostem bývá někdy označováno za materiál budoucnosti.

Inovativní výrobek ve tvaru desky s vrstvenou strukturou a zajímavými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi se skládá z nejméně 3 vrstev desek lepených střídavě pod úhlem 90 stupňů vůči sobě. Jednotlivé desky jsou většinou široké 40 mm až 300 mm s tloušťkou 6 mm až 45 mm.

CLT desky nejsou žádnou novinkou, vyrábějí se již od roku 1995, ale doposud nebyly zahrnuty do norem. Jejich použití ve stavebnictví upravovaly technické směrnice na evropské úrovni (ETA: European Technical Assessment). S druhou generací Eurokódu 5 se CLT stanou součástí této normy, takže stavební inženýři budou mít konečně možnost navrhovat a zkoušet tyto konstrukce v souladu s normou. V pracovní verzi nového Eurokódu 5, jehož vydání se očekává kolem roku 2025, je již CLT zahrnuto do všech normových posudků (tam, kde je to použitelné).

Možnosti použití CLT desek jsou poměrně široké. Nosné vlastnosti lze využít jako:

  • Podlahový prvek
  • Střešní prvek
  • Stěnový prvek
  • Žebrový prvek podlahy
  • ...

CLT panely jsou ortotropní, protože jejich nosné vlastnosti se liší ve dvou směrech (0° a 90°). Je to přímý důsledek počtu vrstev a umístění deskových prvků v příslušném směru. Obrázek níže znázorňuje ortotropii pomocí ohybových napětí v obou směrech (0° = hlavní nosný směr, 90° vedlejší nosný směr):

Pro ohybová napětí se berou v úvahu pouze vrstvy orientované v příslušném směru. Vrstvy orientované v jiném směru fungují jako distanční a jsou zatíženy pouze smykem v hlavním směru zatížení.

Celý článek si můžete přečíst zde