Přejít k hlavnímu obsahu

Výběr a hledání entit

Detail o Výběr a hledání entit

  • Kód modulu ESA1812
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Možnost 1: Výběr entit

Existuje několik způsobů, jak vybrat entitu:

  • Entitu můžete vybrat kliknutím na ni na pracovní ploše. Pokud je na stejném místě k dispozici více entit, otevře se nástroj pro výběr více položek, ve kterém se zobrazí seznam, kde můžete svůj výběr provést. Pro potvrzení klikněte na tlačítko vpravo dole:
  • Entitu (prut, uzel, zatížení, podporu,...) můžete také vybrat pomocí příkazu Vybrat. Napište „vyb“ do SCIA Spotlight a následně název entity. Například „vyb N1“ vybere entitu N1:
  • Také můžete vybírat entity pomocí "tabulky zadání" (Hlavní menu > Nástroje > Tabulka zadání). Najdete entitu, kterou chcete vybrat (uzly, 1D dílec, zatížení, …) a klikněte na číslo před řádkem:

 

Možnost 2: Hledání entit

Entitu můžete najít tak, že ji nejprve vyberete, například pomocí příkazu Vyber: „vyb N1“. Chcete-li najít tuto entitu v projektu, můžete použít funkci "Zvětšit na výřez" přes Hlavní nabídka > Pohled > Zoom:

Tím se přiblíží pracovní plocha na všechny vybrané entity. Pokud jste tedy vybrali pouze jednu entitu, lze ji snadno najít.
Když hledáte entitu pomocí příkazu Vyber (zadáním ‚vyb + „název entity“ ‚v SCIA Spotlight), může se stát, že se zobrazí zpráva „Žádná entita jména .... nebyla nalezena":

Nejprve se musíte ujistit, že zadáváte správný název entity v příkazu Vyber. Zadruhé se musíte ujistit, že je viditelnost této entity v pracovním prostoru aktivována. Můžete to snadno zkontrolovat deaktivací přepínače viditelnosti (Hlavní menu > Pohled > Viditelnost):

Nakonec, pokud je přepínač viditelnosti vypnutý a entita je v příkazu Vyber napsána správně, ale entita nebyla nalezena, entita v projektu neexistuje.