Přejít k hlavnímu obsahu

Co dělat s chybami během modální analýzy?

Detail o Co dělat s chybami během modální analýzy?

  • Kód modulu ESA1307
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Následující chyby se mohou objevit během modální analýzy:

Předpokládejme jednoduše podepřený nosník, pro který se objeví chybová zpráva na začátku modální analýzy:

Ve výchozím nastavení je jeden prut tvořen pouze jedním konečným prvkem sítě. To znamená, že hmotnost paprsku bude zcela rozdělena na dva koncové uzly, které jsou pevně podepřeny pro posuny. Proto se hmota nemůže pohybovat, což má za následek nulové stupně volnosti a následující chybovou zprávu: „Úloha nemá volnou hmotu - výpočet není možný“.

Řešením je zvýšit Průměrný počet dílků na prutu (počet konečných prvků sítě) v Nastavení > Síť prvků:

Pokud je tento parametr zvýšen na 10, má to za následek vyšší množství stupňů volnosti, protože existuje více uzlů pro distribuci hmoty:

Další chybová zpráva, která se může objevit, je „Too many eigenvalues wanted“:

To znamená, že požadovaný počet vlastních čísel nelze najít. Nejprve můžete v případě potřeby zvýšit počet prvků sítě pro prvky 1D. Tato hodnota by měla být dostatečně vysoká, aby hmotnost byla správně distribuována, jak je uvedeno výše.

 

Pokud je tato hodnota dostatečná, ale chybová zpráva se stále zobrazuje, může vám pomoci některá z následujících možností:

  • Snižte počet požadovaných vlastních čísel
  • Použijte alternativní metodu řešiče, např. iterace podprostoru
  • Použití IRS metody (doporučuje se pro výškové konstrukce s min. 3 patry)

Tyto možnosti lze změnit v nastavení řešiče pomocí Nastavení > Nastavení výpočtu:

Poznámka: V předchozí verzi programu SCIA Engineer se tyto chybové zprávy mohly lišit, např.: „Počet nenulových prvků vektoru hmotnosti by při požadovaném počtu frekvencí musel být nejméně dvojnásobný“.