Přejít k hlavnímu obsahu

Varování během modální analýzy

Detail o Varování během modální analýzy

  • Kód modulu ESA1307
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Při modálním výpočtu se mohou vyskytnout následující chyby, které budou popsány na jednoduchém příkladu:

Předpokládejme prostě podepřený nosník, pro který se objeví chybová zpráva na začátku modální analýzy:

 

Ve výchozím nastavení je jeden prut tvořen pouze jedním konečným prvkem sítě. To znamená, že hmotnost nosníku bude rozdělena na dva koncové uzly, které jsou pevně podepřeny proti posunutí. Proto se hmota nemůže pohybovat, což má za následek nulové stupně volnosti a následující chybovou zprávu: „Úloha nemá volnou hmotu - výpočet není možný“.

 

Řešením je zvýšit Průměrný počet 1D konečných prvků na přímých 1D dílcích (počet konečných prvků sítě) v Hlavním menu → Nástroje → Výpočet a síť → Nastavení sítě:

Pokud je tento parametr zvýšen na 10, má to za následek vyšší množství stupňů volnosti, protože existuje více uzlů pro distribuci hmoty:

Další chybová zpráva, která se může objevit, je „Too many eigenvalues wanted“:

To znamená, že požadovaný počet vlastních čísel nelze najít. Nejprve můžete v případě potřeby zvýšit počet prvků sítě pro prvky 1D. Tato hodnota by měla být dostatečně vysoká, aby hmotnost byla správně distribuována, jak je uvedeno výše.

Pokud je tato hodnota dostatečná, ale chybová zpráva se stále zobrazuje, může vám pomoci některá z následujících možností:

  • Snižte počet požadovaných vlastních čísel.
  • Použití IRS metody (doporučuje se pro výškové konstrukce s min. 3 patry).
  • Použijte alternativní metodu řešiče, např. iterace podprostoru.

Tyto možnosti lze změnit v Nastavení řešiče v Hlavním menu → Nástroje → Výpočet a síť → Nastavení řešiče:

 

Poznámka: V předchozí verzi programu SCIA Engineer se tyto chybové zprávy mohly lišit, např.: „Počet nenulových prvků vektoru hmotnosti by při požadovaném počtu frekvencí musel být nejméně dvojnásobný“ nebo „Nedostatečný počet výsledných vlastních čísel“.