Přejít k hlavnímu obsahu

Kombinujte nelineární kombinace se seismicitou

Detail o Kombinujte nelineární kombinace se seismicitou

  • Kód modulu ESA1316
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Seismický výpočet je vždy lineární. Seizmické zatěžovací stavy však můžete kombinovat s nelineární kombinací.

K tomu budete muset vytvořit nelineární kombinaci (vyjma seismických zatěžovacích stavů) a použít tyto výsledky ve vaší lineární seismické kombinaci. Jinými slovy, nelineární chování konstrukce pro statické síly bude kombinováno s lineárním seismickým výpočtem.

Krok 1: Vytvořte všechny potřebné zatěžovací stavy včetně seizmických zatěžovacích stavů.

Krok 2: Přidejte do konstrukce všechny potřebné nelinearity. Ujistěte se, že je aktivována všechna nezbytná funkcionalita.

Upozorňujeme, že funkce sekvenční analýzy je dostupná pouze pro SCIA Engineer 32bit a prostředí pro vyhodnocování výsledků 'v16 a starší'!

Krok 3: Vytvořte nelineární kombinaci obsahující všechny požadované zatěžovací stavy kromě seizmických zatěžovacích stavů. Jak je uvedeno výše, seismický výpočet je pouze lineární.

Krok 4: Vytvořte lineární kombinaci obsahující pouze seizmické zatěžovací stavy. Ve své lineární kombinaci vyberte nelineární kombinaci, která byla vytvořena v kroku 3.

Krok 5: Spusťte dávkový výpočet.

Poznámka: Pomocí tohoto postupu by měla být kombinace definována ručně, což znamená, že SCIA nevypočítá koeficient automaticky pro každý zatěžovací stav.