Přejít k hlavnímu obsahu

Limity nelineárních výpočtů

Detail o Limity nelineárních výpočtů

  • Kód modulu ESA1305
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Nelineární výpočet má následující limity:

  • Celkový počet uzlů a konečných prvků: neomezený
  • Celkový počet nelineárních kombinací: 1000
  • Maximální počet iterací (v jednom přírůstku): 1000
  • Maximální počet přírůstků: 500

Pokud jsou tyto limity překročeny, nelineární výpočet nedává správné výsledky. Ve většině případů nebude dosaženo konvergence.

Více informací o nelineárních výpočtech naleznete na následující stránce nápovědy: Nonlinear calculation