Přejít k hlavnímu obsahu

Použití rozdílných tuhostních vlastností konstrukce

Detail o Použití rozdílných tuhostních vlastností konstrukce

 • Kód modulu ESA1913
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Téma častých otázek

Norma EC EN 1995-1-1 říká v článku 2.2.2 analýza konstrukce se musí provést s použitím těchto hodnot tuhostních vlastností:

 1. Pro první řád lineární pružné analýzy, kdy rozdělení vnitřních sil není ovlivněno rozdělením tuhosti po konstrukci, se musí použít průměrné hodnoty.
   
 2. Tedy pro lineární výpočet ve SCIA Engineer se použije Emean a Gmean, které jsou uvedené v knihovně materiálů:

   
 3. Pro první řád lineární pružné analýzy (tedy lineární výpočet ve SCIA Enginer), kdy rozdělení vnitřních sil je ovlivněno rozdělením tuhosti po konstrukci (např. kompozitní prvky), se musí použít konečné průměrné hodnoty, přizpůsobené složce zatížení, způsobující největší napětí ve vztahu k pevnosti.

  Kompozitní prvky nejsou v současné verzi SCIA Engineer 2012 podporovány. Žádná speciální pravidla pro více-materiálové prvky nejsou zavedena.
   
 4. Pro druhý řád lineární pružné analýzy konstrukce se musí použít návrhové hodnoty, které nejsou upraveny s ohledem na délku trvání zatížení.

  Tedy pro nelineární výpočet s aktivovanou funkcionalitou 2. řád – geometrická nelinearita se použijí hodnot y Ed a Gd
  Do výsledků deformace se tento postup promítne automaticky:

  Svislá deformace od zatěžovacího stavu LC2:


  Svislá deformace od nelineární kombinace obsahující pouze LC2: