Přejít k hlavnímu obsahu

Přesnost řešiče

Detail o Přesnost řešiče

  • Kód modulu ESA1311
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

V řešiči u celé řady nelineárních výpočtů existují výchozí hodnoty tolerance.

Poměr přesnosti řešiče v nastavení řešiče (Hlavní menu > Nástroje > Výpočet a síť > Nastavení řešiče) umožňuje upravit tyto výchozí tolerance v sekci Pokročilá nastavení řešiče > Nelinearity.

Tolerance v řešiči se dělí zadaným poměrem přesnosti.

Například, pokud nastavíte hodnotu poměru přesnosti na 10, znamená to, že všechny hodnoty tolerancí budou 10x menší než je výchozí nastavení (= vyšší přesnost).

Níže můžete vidět příklad výchozí tolerance (=kritérium konvergence) a jak může být ovlivněno přes poměr přesnosti řešiče.