Přejít k hlavnímu obsahu

Varování "No nodes found in project data" a "Generování sítě: Nevyhovuje"

Detail o Varování "No nodes found in project data" a "Generování sítě: Nevyhovuje"

  • Kód modulu ESA1306
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Pokud se na začátku výpočtu objeví následující chybová zpráva "No nodes found in project data!" nebo "Generování sítě: Nevyhovuje", znamená to, že řešič nerozpoznal žádné uzly, se kterými by mohl být proveden výpočet. Toto může mít různé příčiny - tedy jsou navrhovována i různá řešení.

 

 

V případě, že byl projekt SCIA Engineer exportován přes menu Soubor > Exportovat do > Projekt (ESA), můžete se s touto zprávou setkat na začátku výpočtu. Řešením je jít do Nástroje > Čistič a zaškrtnout volbu "Položky vztahující se k výsledkům" a "Univerzální úložiště dat (dočasná data)".

 

 

 

Poté započne výpočet bez chybového hlášení.

Pokud se objeví zpráva "Některé vrstvy jsou označeny jako "Pouze konstrukční model". Chcete pokračovat?", pravděpodobně to znamená že jsou některé prvky umístěny ve vrstvách s vlastností "Pouze konstrukční model". Znamená to, že žádný prvek (ani uzel) není brán v úvahu pro výpočet.  

 

 

 

 

Řešením je jednoduše zrušit zaškrnutí u "Pouze konstrukční model":

 

Poznámka: Přestože tyto prvky nebudou vstupovat do výpočtu, mohou být v pracovním okně zobrazeny pokud je zaškrtnuta volba "Aktuálně použitá aktivita".