Přejít k hlavnímu obsahu

3D výsledky

Detail o 3D výsledky

 • Kód modulu ESA1416
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Téma častých otázek

Přemístění a napětí lze nyní zobrazit na 3D povrchu sloupů a nosníků. Navíc lze výsledky promítat na původní (nedeformovaný) nebo konečný (deformovaný) tvar konstrukce. Díky tomu získáváte lepší náhled na celkové chování konstrukce.

3D výsledky jsou přístupné přes Hlavní menu > Výsledky nebo přes pracoviště výsledky na akční liště.

 

 

3D přemístění

Dostupné hodnoty jsou:

 • ux, uy, uz: přemístění vláken, v lokálním souřadném systému dílce
 • φx, φy, φz: pootočení vláken, v lokálním souřadném systému dílce
 • U_total: výsledné přemístění vláken, tj.  U_total = √(ux²+uy²+uz²)

3D napětí

Dostupné jsou 3 typy veličin:

 • Základní veličiny (v lokálním souřadném systému konečných prvků)
 • Hlavní veličiny (včetně napětí von Mises σ_E)
 • Magnitudy membrány (jen pro 2D prvky)

Tyto 3D výsledky lze zobrazit na původní konstrukci nebo na konstrukci deformované (od daného zatížení).

Deformovaná konstrukce 

Je-li zvolena deformovaná konstrukce, je třeba (kromě obálkové kombinace nebo skupiny výsledků) vybrat také typ deformace dílce:

 • Pro globální maximum: Povrch se vykreslí tak, jak se deformuje od kombinace zatížení, která způsobuje extrémní hodnotu zvolené veličiny na celé konstrukci. Vyhodnocení se proto provádí pro jedinou kritickou kombinaci a zobrazené deformace jsou spojité.

 

 • Pro maximum dílce: Povrch se vykreslí tak, jak se deformuje od kombinace zatížení, která způsobuje extrémní hodnotu zvolené veličiny na dílci. Vyhodnocení tedy probíhá pro každý dílec samostatně! Na každém dílci může být extrém vyvolán jinou kritickou kombinací a proto se v uzlech mohou objevit nespojitosti.

 

Původní konstrukce:

 

 

Deformovaná konstrukce pro globální maximum:

 

 

Deformovaná konstrukce pro maximum dílce: