Přejít k hlavnímu obsahu

Definování řezu na 1D prvku

Detail o Definování řezu na 1D prvku

  • Kód modulu ESA1414
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Řez na 1D prvku lze použít, když chcete zobrazit výsledky pouze v určitém místě na prvku. Jedinou funkcí řezu je grafické znázornění výsledků. Výsledky na 1D prvku jsou standardně počítány v 10 řezech; mezi řezy se používá interpolace. To je znázorněno na následujícím obrázku pro moment My:

The number of sections can be increased by modifying the option ‘Number of sections on average member’ within the ‘Solver setup(Main menu > Tools > Calculation & Mesh > Solver settings). This allows you to obtain more precise results.  

Množství řezů může být změněno přes volbu ‘Počet řezů na průměrném prutu‘ v dialogu ‘Nastavení řešiče’

Řez na 1D prvku je dostupný přes Zadávací panel > pracoviště Konstrukce > kategorie Okrajové podmínky > Řez na 1D. Vlastnosti tohoto příkazu se sestávájí jen z definování pozice řezu na 1D prvku.

Po samotném vložení řezu na 1D prvku je zapotřebí přepočítat model, aby v daném řezu byly výsledky dostupné.

Aby se výsledky zobrazily pouze v zadaných řezech, je nutné zvolit možnost ‘Vybrané‘ pro vlastnost ‘Výsledky v řezech‘ a následně možnost ‘Zadané řezy‘ pro nastavení ‘Vybrané řezy‘ v panelu vlastností.

Výsledky se poté zobrazí jen v takových místech na nosníku, kde jsou řezy zadány.