Přejít k hlavnímu obsahu

Eliminace tahu v zemině

Detail o Eliminace tahu v zemině

  • Kód modulu ESA1423
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Při modelování 2D prvků je možné definovat pružný plošný základ – podloží – jako podporu pro tyto prvky. Tato podloží však mají standardně tahové schopnosti, což znamená, že se může stát, že v podloží dostaneme tah. Záporná kontaktní napětí (sigma_z) indikují tah v podloží (Hlavní menua > Výsledky > Plochy > Kontaktní napětí).

Protože toto chování není reálné, je nutné tyto záporné hodnoty eliminovat. To lze provést pomocí nelineárního výpočtu, pro který je zapotřebí funkce „Nelinearita podpor/Zemní pružina“. Tuto funkcionalitu lze aktivovat na záložce pod „Nelinearitami“. 

Aby bylo možné provést nelineární výpočet, je nutné vyzvořit nelineární kombinace. Tyto kombinace lze definovat v Hlavním menu > Knihovny > Zatěžovací stavy, Kombinace > Nelineární kombinace. Při zobrazení výsledků pro nelineární výpočet bude eliminováno napětí v podloží a kontaktní napětí budou mít pouze kladnou hodnotu, která představuje tlak.