Přejít k hlavnímu obsahu

Patra

Detail o Patra

 • Kód modulu ESA1415
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Téma častých otázek

Patra jsou velmi používanou funkcí, která umožňuje přesně analyzovat každé podlaží jako hmotu spojenou se sousedními podlažími stěnami a sloupy. Patra jsou proto ideální pro provedení seizmického návrhu (patra jsou obecným konceptem, takže nejsou omezena pouze na seizmické výpočty). Výsledky v patrech poskytují souhrnný pohled na výsledky pro každé patro.
Posunutí, zrychlení, vnitřní síly a výslednice lze zobrazit pro jednotlivá podlaží, a to buď jako souhrnné hodnoty pro každé podlaží, nebo jako podrobné výsledky pro každou stěnu a sloup. 

Patra lze také použít k rychlému určení průběhu zatížení.

Výsledky pro patra

Patra ve SCIA Engineer jsou nástrojem pro lepší „vertikální“ orientaci v projektu. Jsou definována samostatnými úrovněmi. Každá úroveň je určena svým jménem, výškou, výběrem atd.

Správce pater je umístěn v Zadávacím panelu → pracoviště Konstrukce → kategorie Rastry a patra → Patra:

Dialog Správce pater obsahuje jednoduchý rastr s náhledem, jež se aktualizuje automaticky s vyplňováním tabulky:

Patra poskytují výsledky ve všech podpůrných dílcích a umožňují jednoduchý výběr dílců v jednotlivých patrech. Výsledky pro stěny a sloupy lze zobrazit najednou. Výsledky pro patra lze nalézt v Hlavním menu → Výsledky → Patra. K dispozici jsou dva typy výsledků:

Poznámka: Detailní výsledky nejsou specializovanou funkcí pro seismické výpočty.

Souhrnné výsledky

Souhrnné výsledky jsou výsledky získané analýzou IRS.
V současné době je tato možnost určena pro výstupy výsledků seismické analýzy budov.
Jedná se o výsledky pro jednotlivá podlaží, například hmotnost, polohu hmotného středu, posunutí, zrychlení atd.

Poznámka: Tyto výsledky jsou k dispozici pouze v případě, že je použita redukovaná modální analýza (IRS) a jsou definována podlaží.

Detailní výsledky

Detailní výsledky jsou výsledky analýzy celé sítě. K dispozici dva typy výsledků:

 • Vnitřní síly v nosném prvku
 • Výsledné síly

Pro výsledné síly lze zvolit seskupení dílců:

 • Po dílcích: spočítá výsledné síly pro každý podporující dílec samostatně.
 • Po patrech: spočítá výsledné síly pro každé patro najednou - zkombinuje 1D a 2D dílce.

 

Poznámky

 • Patra jsou propojena s funkcí Viditelnost, což znamená, že jednotlivá patra můžete zobrazovat odděleně.
 • Pro práci s patry je potřeba modul sen.00 (nebo starý modul esa.06) a projekt musí být definován s typem konstrukce XYZ.