Přejít k hlavnímu obsahu

Postup zadání lan a vysvětlení výsledků deformace lan

Detail o Postup zadání lan a vysvětlení výsledků deformace lan

Příklad:

Nastavit funkcionality

Potom lanové prvky zadat na konstrukci:

Ve vlastnostech lana máte možnost nastavit:

  

 1. Počáteční síť - přímý - je prut bez jakéhokoliv prověšení. Je uvažováno pouze počáteční předpjetí.
 2. Počáteční síť - vypočtené - je nastavení prutu, aby se počítalo s vlastní tíhou lana. Resp. s počátečním průvěsem lana.

  Počáteční průvěs lana můžete zadat:
  1) Od vlastní tíhy:

   

  2) Od libovolné síly liniového zatížení Pn (kN/m). Úhel Alfa x je pro nastavení směru tohoto zatížení kolem lokální osy x prutu.

 

Protože se jedná určitým způsobem o nelinearity, musíte si vytvořit nelineární kombinaci.

Dalším krokem je nastavení řešiče, kde si můžete zvolit, odkud chcete, aby program bral počáteční napětí (osovou sílu) do prutu.

 1. Jestliže je nastaveno počáteční napětí jako vstup, tak program bere jako vstup osovou sílu z vlastností prutu.
 2. Jestliže je odtrhnuto počáteční napětí jako vstup, tak program bere jako vstup osovou sílu ze zatěžovacího stavu z lineárního výpočtu.

 

V našem příkladu máme zadané dvě lana.

První lano (prut B6) je v počátečním stavu deformováno vlastní tíhou.

Druhé lano (prut B9) je v počátečním stavu přímé.

Obě lana jsou napínány osovou sílou 100 kN.

Vysvětlení výsledků deformací prutu:

Když máte nastaveno v deformacích počáteční, vidíte vykresleny lokální deformace lan, vynášené od počátečních deformací lan, ale vykresleny na přímém prutu.

Když máte nastaveno v deformacích síť, vidíte vykresleny lokální deformace lan, vynášené od počátečních deformací lan, ale vykresleny na počátečně zdeformovaných prutech.

Když máte nastaveno v deformacích deformovaný, vidíte vykresleny lokální deformace lan, vynášené od počátečních deformací lan, ale vykresleny na zdeformovaných prutech.

Když máte nastaveno v deformacích globální deformace, vidíte vykresleny „globální deformace“ lan (počáteční + lokální deformace), vykresleny na přímých prutech. Tuto hodnotu potřebujete.