Přejít k hlavnímu obsahu

Výpočet 1D a 2D výsledků

Detail o Výpočet 1D a 2D výsledků

 • Kód modulu ESA1411
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Téma častých otázek

Konvence značení normálových sil a napětí

 • Kladná hodnota = Tah
 • Záporná hodnota = Tlak

Jediná výjimka je u Podloží (kontaktní napětí σz):

 • Kladné hodnoty = Tlak
 • Záporné hodnoty = Tah

1D prvky

2D prvky

1) Základní veličiny = charakteristické hodnoty

Ohyb (desky, skořepiny):

 • Ohybové momenty mx, my

 

 

 • Kroutící moment mxy

 

 • Smykové síly qx, qy (= vx, vy)

 


Membránový efekt (stěny, skořepiny):

 • Membránové síly nx, ny
 • Smykové síly qxy (= nxy)
 • Základní napětí na 2D prvcích: více informací zde.

 

 

2) Hlavní veličiny

Hlavní veličiny udávají výsledky podle os směrů největších napětí (hlavní směry). Tyto směry jsou definovány pomocí Mohrovy kružnice:

Hlavní momenty - deska:

Hlavní síly - stěna:

Hlavní napětí na 2D prvcích:

 

 

3) Základní návrhové veličiny = návrhové hodnoty

Základní návrhové veličiny jsou odvozeny ze základních veličin pomocí vzorců z Eurokódu.

Návrhové momenty dle EC2 - deska:

Návrhové momenty, klasická metoda - deska:

Návrhové momenty dle EC2 - stěna:

Návrhové momenty, klasická metoda - stěna: