Přejít k hlavnímu obsahu

Význam jednotkového posudku 999,00 nebo 3,00

Detail o Význam jednotkového posudku 999,00 nebo 3,00

  • Kód modulu ESA1428
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

 

Jednotkový posudek 999,00 znamená, že (část) jednotkového posudku nebyla provedena. Hodnotu 999 lze vidět u posudků oceli, spřažených prvků, dřeva a hliníku.

Níže najdete příklad tohoto chování: 

  • kombinovaný posudek ohybu a osového tlaku není proveden, pokud je kritické Eulerovo zatížení Ncr nižší než návrhová tlaková síla NEd:

U posudků betonových konstrukcí hodnota 3,00 znamená, že jednotkový posudek skončil chybou. V takovém případě popis chyby poskytuje další informace.