Přejít k hlavnímu obsahu

Další funkce Engineering reportu

Detail o Další funkce Engineering reportu

V tomto článku naleznete přehled některých další funkcí Engineering Reportu, které byly přidány ve SCIA Enginner 15.

Regenerace

Regenerace po dávkové analýze
V dialogu pro dávkovou analýzu lze vybrat reporty, které se mají na konci výpočtu regenerovat. Díky této volbě je možné spustit výpočet a regeneraci vybraných reportů v jednom kroku. Po dokončení tak uživatel může rovnou kontrolovat aktuální výsledky a hodnoty posudků v Engineering reportech.

Automatické generování vložených položek
Položky reportu lze regenerovat ihned po vložení do reportu. Automatická regenerace se zapne / vypne v Nastavení Engineering reportu (v levém horním rohu) → Možnosti:

 

Tabulky

Skrytí prázdných položek
Od verze 14 lze reporty vytvářet pomocí šablon. Může se stát, že obecná šablona obsahuje i tabulky, které nejsou pro každý projekt relevantní a zůstanou v některých projektech prázdné.

 

Od verze 15 lze takové prázdné tabulky skrýt pomocí zaškrtávacího políčka ve vlastnostech reportu. Je-li políčko zaškrtnuto, všechny takové tabulky se skryjí a jsou odstraněny i z obsahu. V náhledu jsou nahrazeny malou značkou. V tisku a při exportu jsou však odstraněny úplně.

Uživatelské jméno buňky tabulky a uživatelské zarovnání
Jméno buňky tabulky lze změnit a také lze upravit zarovnání hodnot v tabulce. Tyto změny se provádí v editoru vzhledu tabulky.
Výchozí nastavení a jména:

Zarovnání na střed a změněná jména:

 

Speciální písmo pro extrémy v tabulkách
Písmo použité pro maxima a minima v tabulce výsledků lze změnit. V editoru stylu reportu jsou k dispozici nová písma.

 

Obrázky

Relativní velikost obrázku
U obrázků lze nastavit relativní velikost. Dostupné možnosti jsou:

  • Jeden na stránku
  • Dva na stránku
  • Roztáhnout na šířku stránky

Zjednodušené vkládání obrázků
Při vkládání obrázků ze SCIA Engineeru do Engineering Reportu lze načíst hodnoty vlastností z jedné ze čtyř předem definovaných sad. Obsah těchto 4 sad určuje uživatel přes tlačítko Uložit.

 

Formátovaný text

Definice písma ve vlastnostech formátovaného textu
Pro různé položky formátovaného textu lze nastavit různá písma. Jméno a velikost písma se nastavuje ve vlastnostech položky formátovaného textu.

Zvětšení pohledu v editoru formátovaného textu
V editoru formátovaného textu je nyní možné zvětšit velikost písma v editační oblasti.