Přejít k hlavnímu obsahu

Vkládání obrázků do Engineering reportu

Detail o Vkládání obrázků do Engineering reportu

Existuje pět různých způsobů, jak vložit obrázek do Engineering reportu (ER):

  • Odešlete "Obrazovku do reportu" z 3D scény
  • Odešlete "Živý obrázek v měřítku do reportu" z 3D scény
  • Odešlete "Živý obrázek do reportu" z 3D scény
  • Vložte obrázek z galerie obrázků
  • Vložte externí obrázek

Obrazovka do reportu

Kliknutím pravým tlačítkem na pracovní ploše můžete zobrazit příkaz pro odeslání snímku obrazovky do Engineering reportu:

Snímek obrazovky použije aktuální zobrazení pracovní plochy a po pořízení snímku obrazovky jej nelze změnit. Pokud chcete mít jiný pohled, budete muset snímek obrazovky pořídit znovu.
Protože existuje mnoho vlastností ke změně, je možné uložit sadu vlastností jako „výchozí“. Proto můžete zvolit možnost 'Uložit' a vybrat pozici pro uložení vlastností:

Můžete uložit až čtyři různé sady vlastností.
Když vytvoříte nový obrázek, můžete přímo kliknout na požadované číslo a načíst vlastnosti.
Uložení sady vlastností je možné i pro živé obrázky.

Živý obrázek do Engineering reportu

Chcete-li odeslat živý obrázek do reportu, klikněte pravým tlačítkem na pracovní plochu a vyberte tuto možnost:

Živý obrázek bude používat aktuální pohled na pracovní plochu a bude aktualizován spolu s úpravami modelu. Je také možné změnit pohled na obrázek nebo zvolit zobrazení zatížení v určitém zatěžovacím stavu atd. To lze provést pomocí možností Upravit obrázky v Engineering reportu:

 

Živý obázek v měřítku do Engineering reportu

Tato možnost je stejná, jako odeslání živého obrázku do Engineering reportu, ale pomocí této možnosti můžete také nastavit určité měřítko, které se použije pro živý obrázek:

Měřítko lze nastavit při odesílání obrázku do ER nebo později ve vlastnostech obrázku v ER:

 

Obrázek z Galerie obrázků

Obrázek lze také odeslat do Galerie obrázků:

V galerii obrázků lze obrázek upravit, například přidáním textu nebo kótovacích čar.
Upravený obrázek lze poté vložit do Engineering reportu tak, že přejdete do Galerie obrázků v dostupných položkách:

Obrázek lze poté ještě upravit, ale pouze v galerii obrázků.

Externí obrázek

Poslední možností je vložit externí obrázek, který je uložen ve vašem počítači. Jednoduše přidáte položku Externí obrázek z kapitoly Externí položky a ve vlastnostech nastavíte správnou cestu k obrázku: