Přejít k hlavnímu obsahu

Jak určit typ kombinace?

Detail o Jak určit typ kombinace?

Od verze SCIA Engineer 18.0 je možné mít v projektu automaticky generované normové kombinace. Pokud však chcete definovat své vlastní kombinace, je důležité znát tři hlavní typy, které jsou k dispozici:

 • Eurokód (normová)
 • Obálka
 • Lineární

Rozdíly mezi těmito třemi typy jsou v použití koeficientů (faktory kombinace zatížení) a v definovaných vztazích mezi zatěžovacími stavy, z nichž bude kombinace tvořena.

Nejprve budou probrány rozdíly. Poté bude teorie uvedena do praxe pomocí příkladu.

 

POUŽITÍ KOEFICIENTŮ

Pro použití koeficientů platí následující pravidlo: Je-li typ kombinace Eurokód, SCIA Engineer automaticky použije kombinační součinitelé stanovené vybranou národní přílohou Eurokódu. U normy EN je to znázorněno na obrázku níže.

Pokud je typ kombinace Obálka nebo Lineární, SCIA nebude používat tyto kombinační součinitelé, ale součinitelé zadané v kombinaci:


 

POUŽITÍ VZTAHŮ

Vztah skupiny zatížení definuje, jak se budou kombinovat zatěžovací stavy v této skupině. U trvalého zatěžovacího stavu není třeba definovat vztah, protože tyto zatěžovací stavy jsou trvale přítomny. Pro proměnný zatěžovací stav lze vztah nastavit ve skupinách zatížení. Jsou možné tři vztahy:

 • Standard
 • Výběrová
 • Společně

Představme si, že dva proměnné zatěžovací stavy A a B jsou zařazeny do stejné skupiny zatížení. To znamená pro jednotlivé vztahy:


 

ROZDÍLY V TYPU KOMBINACE

Předchozí popsané rozdíly se nyní používají ve třech typech kombinací takto:

Protože u Lineárního typu budete muset vše zadávat ručně, znamená to, že se skládá pouze z 1 kombinace. Pro typ obálky budete muset zadat koeficienty, ale definované vztahy jsou brány v úvahu programem. To znamená, že jedna kombinace obálky se může skládat z více lineárních kombinací, kde jsou brány v úvahu vztahy. Kombinace Eurokódu vezmou koeficienty ze sady národní přílohy a vztahy ze stanovených skupin zatížení. Stejně jako u kombinace typu Obálka to znamená, že jedna kombinace Eurokódu se může skládat z více lineárních kombinací, kde se berou v úvahu nastavené koeficienty a vztahy.
 

PŘÍKLAD

Předpokládejme, že zadáme následující zatěžovací stavy:

 • LC 1: Vlastní tíha / stálé / součinitel = 1,35 / skupina zatížení 1 = stálé
 • LC 2: Trvalé / stálé / součinitel = 1,4 / skupina zatížení 1 = stálé
 • LC 3: Proměnné 1 / proměnné / součinitel = 1,2 / skupina zatížení 2 = proměnné (standard)
 • LC 4: Proměnné 2 / proměnné / součinitel = 0,8 / skupina zatížení 3 = proměnné (výběrová)
 • LC 5: Proměnné 3 / proměnné / součinitel = 0,9 / skupina zatížení 3 = proměnné (výběrová)
   

LINEÁRNÍ KOMBINACE

Pro lineární kombinaci to vede pouze k 1 kombinaci:

To je vlastně špatný výsledek, protože chceme, aby byly LC 4 a LC 5 výběrové, tj. ne společně ve stejné kombinaci. Lineární typ však nebude brát v úvahu nastavené vztahy ve skupině zatížení!
 

KOMBINACE OBÁLKA

Pro kombinaci Obálka to vede k 6 lineárním kombinacím:

Kombinace Obálky se skládá z více lineárních kombinací kvůli rozdílnému vztahu mezi zatěžovacími stavy. Všimněte si, že koeficienty zůstávají během 6 lineárních kombinací nezměněny.

Některé ze 6 kombinací jsou:

 • 1,35 * LC1 + 1,4 * LC2
 • 1,35 * LC1 + 1,4 * LC2 + 1,2 * LC3
 • 1,35 * LC1 + 1,4 * LC2 + 1,2 * LC3 + 0,8 * LC4

 •  

KOMBINACE EUROKÓD

Pro kombinaci Eurokódu to vede k 22 lineárním kombinacím:

Kombinace Eurokódu se skládá z více lineárních kombinací ve srovnání s kombinací Obálka. Jak je vidět na obrázku výše, všechny koeficienty jsou 1,00 a jsou šedé. To ukazuje, že koeficienty jsou zadávány automaticky programem SCIA Engineer.

Některé z 22 lineárních kombinací jsou:

 • 1,35 * LC1 + 1,35 * LC2
 • 1,00 * LC1 + 1,00 * LC2
 • 1,35 * LC1 + 1,35 * LC2 + 1,5 * LC3