Overslaan en naar de inhoud gaan

Definiëer het type combinatie

Details van Definiëer het type combinatie

Sinds SCIA Engineer 18.0 is het mogelijk om automatisch gegenereerde combinaties te gebruiken in je project. Als je echter zelf de combinaties wil definiëren, is het belangrijk om te weten dat er drie verschillende types zijn:

 • Eurocode
 • Omhullende
 • Lineair

 

De verschillen tussen deze drie types zijn het gebruik van de coëfficiënten (belastingsfactoren) en de gedefinieerde relaties tussen de belastingsgevallen. Eerst zullen de verschillen besproken worden. Hierna wordt dit getoond aan de hand van een voorbeeld.

Gebruik van coëfficiënten

De volgende regel geldt voor het gebruik van coëfficiënte: als het type van de combinatie Eurocode is, zal SCIA Engineer automatisch de belastingsfactoren gebruiken die ingesteld zijn in de gekozen Nationale bijlage van de Eurocode. Voor de Standaard EN, zijn de factoren als volgt:

Als het type combinatie Omhullende of Lineair is, zal SCIA deze belastingsfactoren niet gebruiken, maar wel degene die zijn ingevoerd in de combinatie:

Gebruik van relaties

De relatie van een lastgroep definieert de relatie van de belastingsgevallen in deze lastgroep. Voor een permanent belastingsgeval, is het niet nodig om een relatie te definiëren aangezien deze permanent aanwezig is. Voor variabele belastingsgevallen, kunnen de volgende drie relaties gebruikt worden in de lastgroepen:

 • Standaard
 • Exclusief
 • Samen

Stel dat twee variabele belastingsgevallen A en B in dezelfde lastgroep worden geplaatst. Dit betekent voor de gekozen relatie het volgende:

Verschillen in types van combinatie

De hierboven beschreven verschillen worden als volgt gebruikt in het type combinatie:

Voor het type Lineair moet je alles handmatig instellen. Dit betekent dus dat het Lineaire type combinatie uit slechts 1 combinatie bestaat. Voor het type Omhullende moet je de coëfficiënten zelf instellen, maar de gedefinieerde relaties worden gebruikt door SCIA Engineer. Dit betekent dat deze ene Omhullende combinatie kan bestaan uit meerdere Lineaire combinaties waar rekening is gehouden met de onderlinge relaties. De Eurocode combinatie zal de coëfficiënten van de Nationale bijlage en de gedefinieerde relaties gebruiken. Net zoals de Omhullende combinatie, betekent dit dat de Eurocode combinatie kan bestaan uit meerdere lineaire combinaties waar rekening is gehouden met de ingestelde coëfficiënten en relaties.

Voorbeeld

Stel dat we volgende belastingsgevallen ingeven:

 • BG 1: Eigen gewicht/ permanent / coëfficiënt = 1,35 / Lastgroep 1 = permanent
 • BG 2: Permanent / permanent / coëfficiënt = 1,4 / Lastgroep 1 = permanent
 • BG 3: Variabel 1 / variabel / coëfficiënt = 1,2 / Lastgroep 2 = variabel (Standaard)
 • BG 4: Variabel 2 / variabel / coëfficiënt = 0,8 / Lastgroep 3 = variabel (Exclusief)
 • BG 5: Variabel 3 / variabel / coëfficiënt = 0,9 / Lastgroep 3 = variabel (Exclusief)

Lineair combinatie

Voor de lineaire combinatie zal er slechts 1 combinatie gemaakt worden:

In feite is dit een verkeerd resultaat aangezien BG 4 en BG5 exclusief zouden moeten zijn, i.e. niet samen voorkomen in dezelfde combinatie. Echter zal het lineaire type hier geen rekening mee houden.

Omhullende combinatie

De omhullende combinatie bevat 6 lineaire combinaties:

De omhullende combinatie bestaat uit meerdere lineaire combinaties omwille van de verschillende relaties tussen de belastingsgevallen. Merk op dat de coëfficiënten onveranderd zijn.

Enkele van de 6 lineaire combinaties zijn als volgt:

 • 1,35*BG1 + 1,4*BG2
 • 1,35*BG1 + 1,4*BG2 + 1,2*BG3
 • 1,35*BG1 + 1,4*BG2 + 1,2*BG3 + 0,8*BG4

Eurocode combinatie

De Eurocode combinatie bevat 22 lineaire combinaties:

De Eurocode combinatie bestaat uit meer lineaire combinaties vergeleken met de Omhullende combinatie. Zoals te zien op bovenstaande figuur, zijn alle coëfficiënten 1,00 en uitgegrijsd. Dit betekent dat de coëfficiënten automatisch worden ingevuld door SCIA Engineer.

Enkele van de 22 lineaire combinaties zijn als volgt:

 • 1,35*BG1 + 1,35*BG2
 • 1,00*BG1 + 1,00*BG2
 • 1,35*BG1 + 1,35*BG2 + 1,5*BG3