Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zobrazit klíč kombinace?

Detail o Jak zobrazit klíč kombinace?

Ve SCIA Engineer automatické nebo normové typy kombinací sdružují výsledky několika lineárních kombinací do jedněch obálkových výsledků. Rozložením těchto kombinací na lineární kombinace lze vidět lineární kombinace, které jsou počítány na pozadí výpočtu.

Nicméně rozkládat všechny obálkové kombinace je zcela zbytečné: i přesto, že jsou skryté, lineární kombinace jsou vždy počítány a zobrazeny pokud způsobují nejvyšší nebo nejnižší hodnoty výsledků. Ke zjištění výsledků od konkrétní lineární kombinace slouží klíč kombinace.

V tabulce vnitřních sil v náhledu reportu (viz. níže) můžeme vidět, že kombinace EN-MSÚ1/2 způsobuje největší ohybový moment. Ve výchozím prostředí pro vyhodnocení výsledků je odpovídající klíč kombinace automaticky zobrazen pod tabulkou: 1.35*ZS1 + 1.50*ZS2 + 1.50*ZS3. Upozorňujeme, že to neodpovídá číslování rozložených lineárních kombinací. V rozložených kombinacích se jednalo o kombinaci EN-MSÚ6, mějte tedy prosím na paměti, že toto číslování spolu nesouvisí a měli byste to vždy ověřit ve vytištěném klíči kombinace.

Pokud není tabulka s kombinačním klíčem zobrazena, můžete si ji aktivovat v okně vlastností pod Nastavením výstupu.

Od verze 17.1 je ve výsledkovém menu pod Akce k dispozici nová volba: Nová kombinace z kombinačního klíče. To umožní vytvořit jakýkoliv typ kombinace (lineární, nelineární, stabilitní) založený na klíči kombinace ve výsledcích. Rovněž to dovoluje generovat stabilitní kombinace pro klíče, které způsobují největší tlakové síly nebo zjistit  normálové a posouvající síly odpovídající kombinaci, která generuje největší ohybový moment.