Přejít k hlavnímu obsahu

Klíč kombinace

Detail o Klíč kombinace

Automatické nebo normové typy kombinací ve SCIA Engineer sdružují výsledky několika lineárních kombinací do jednoho výsledku obálky. Rozložení těchto kombinací na lineární kombinace umožňuje zobrazit dílčí lineární kombinace, které jsou počítány na pozadí.

 

Nicméně rozkládat všechny obálkové kombinace není nutné, protože výsledky se počítají vždy od všech lineárních kombinací v rámci obálky a ve výsledcích je vykreslena obálka lineárních kombinací, která způsobuje nejvyšší nebo nejnižší hodnoty výsledků. Ke zjištění výsledků od konkrétní lineární kombinace slouží klíč kombinace.

V tabulce vnitřních sil v náhledu reportu (viz. níže) můžeme vidět, že kombinace EN-MSÚ1/2 způsobuje největší ohybový moment. Ve výchozím prostředí pro vyhodnocení výsledků je odpovídající klíč kombinace automaticky zobrazen pod tabulkou: 1.35*ZS1 + 1.50*ZS2 + 1.50*ZS3. Upozorňujeme, že to neodpovídá číslování rozložených lineárních kombinací. V rozložených kombinacích se jednalo o kombinaci EN-MSÚ6, mějte tedy prosím na paměti, že toto číslování spolu nesouvisí a měli byste to vždy ověřit ve vytištěném klíči kombinace.

Pokud není tabulka s kombinačním klíčem zobrazena, můžete si ji aktivovat v okně vlastností pod Nastavením výstupu.

Možnost Nová kombinace z kombinačního klíče umožňuje vytvořit libovolný typ kombinace (lineární, nelineární, stabilitní) na základě jednoho z kombinačních klíčů ve výsledcích. Rovněž tato možnost dovoluje generovat stabilitní kombinace pro klíče, které způsobují největší tlakové síly nebo zjistit  normálové a posouvající síly odpovídající kombinaci, která generuje největší ohybový moment.