Přejít k hlavnímu obsahu

Odstranění nebo vypnutí automaticky generovaných normových kombinací

Detail o Odstranění nebo vypnutí automaticky generovaných normových kombinací

Od verze SCIA Engineer 18 je možné použít automaticky generované normové kombinace (MSÚ a MSP). Tyto kombinace však nelze odstranit ve správci kombinací. Automaticky generované kombinace lze smazat pouze deaktivací volby Normové kombinace v datech o projektu. To lze provést následujícím postupem:

1. Otevřete dialog Data o projektu

2. Přejděte na kartu Akce

3. Deaktivujte možnost Automaticky pod položkou Normové kombinace (obrázek 1).

 

Obrázek 1: Normové kombinace