Přejít k hlavnímu obsahu

Upravení volného zatížení po jeho vygenerování

Detail o Upravení volného zatížení po jeho vygenerování

Může se zdát, že po generování volného zatížení již nemůže dojít k jeho úpravě. Toto generování je provedeno přes akční tlačítko Generovat zatížení, nebo během výpočtu projektu. Původní volné zatížení je zobrazeno zeleně, zatímco generované volné zatížení je zobrazeno oranžově nebo šedě.

Když je vybráno generované zatížení, všechny jeho vlastnosti jsou zobrazeny v šedé barvě a proto se může zdát, že jej nelze upravit.

Avšak ve spodní části okna vlastností je akční tlačítko ‘Zobrazit původní data’. Po kliknutí na tlačítko [>>>] dojde opět k zobrazení původního volné zatížení.

Také je možné jedno z vygenerovaných zatížení smazat (všechna ostatní vygenerovaná zatížení se smažou také) a tím docílíme zobrazení původního zatížení.

Různé parametry původního zatížení mohou být poté upraveny v okně vlastností.

 

Další možností, jak ,zobrazit původní zatížení je pomocí "Parametrů zobrazení pro všechny entity". Po vygenerování nebo výpočtu je jako výchozí zobrazeno generované zatížení. Toto můžete změnit v sekci Zatížení/Hmoty > Zobrazit zatížení > Generátory = Původní + Generovaný.

Takto jsou současně zobrazeny oba typy zatížení. Nyní může být rovněž vybráno i původní zatížení a jeho vlastnosti mohou být změněny.