Přejít k hlavnímu obsahu

Vítr - CsCd

Detail o Vítr - CsCd

Faktor CsCd není v SCIA Engineer zatím k dispozici (viz čl.6.1 z EN 1991-1-4):

"Součinitel konstrukce CsCd má vzít v úvahu účinek zatížení větrem při nesoučasném výskytu maximálních tlaků větru na povrchu konstrukce (Cs), společně s účinkem kmitání konstrukce, vyvolaného turbulencí (Cd). 

POZNÁMKA Součinitel konstrukce CsCd lze rozdělit na součinitel velikosti (Cs) a dynamický součinitel (Cd), vycházející ze 6.3. V národní příloze lze uvést informaci, zda součinitel konstrukce má být rozdělen nebo ne."

Existuje však malý trik, jak tento faktor v softwaru zohlednit, zatímco se čeká na jeho vývoj.

Tlak větru je roven:

qp * (Cpe*CsCd + Cpi)

[qp*Cpe*CsCd] + [qp*Cpi]

CsCd * qp * [Cpe + (Cpi/CsCd)]

Od verze 22 programu SCIA Engineer můžeme tento tlak qp zobrazit pomocí nastavení parametrů zobrazení:

Řešením by mohlo být:

  •         ručně vypočítat faktor CsCd,
  •         vynásobit tlak qp koeficientem CsCd a ručně jej definovat:

  •      Automaticky vygenerujte zatížení větrem z tohoto přizpůsobeného tlaku, přičemž nezapomeňte na vydělení Cpi koeficientem CsCd v generátoru větru:​​​