Přejít k hlavnímu obsahu

Vytvoření zatížení sněhem s přitížením na okrajích

Detail o Vytvoření zatížení sněhem s přitížením na okrajích

Zatížení sněhem může být ve SCIA Engineer zadáno více způsoby. Zde si uvedeme možnost, kdy je zatížení zadáno jako "volné plošné zatížení", protože u tohoto typu lze zadat zatížení o proměnné velikosti, narozdíl od "plošného zatížení na 2D", které lze zadat pouze jako rovnoměrné.

Díky proměnné velikosti zatížení můžeme zadat přitížení na okrajích, ale také různé návěje nebo akumulaci sněhu.

V následujícím příkladu bude zadáno zatížení sněhem o velikosti 0,45 kN/m2 na střechu širokou 12 m. Na okrajích střechy na pásu širokém 2 m bude zadáno přitížení s maximální hodnotou 1,25 kN/m2.

Krok 1 (doporučený): Posunutí pracovní roviny (Uživatelského Souřadného Systému nebo USS) na vrchol střechy:

 Krok 2: Zadání rovnoměrného zatížení jako "volné plošné zatížení" na oblast od 2 m do 10 m od krajů konstrukce.

Postup zadání volného plošného zatížení:

  • Zadávací panel - pracoviště "Zatížení" - Volné plošné zatížení
  • Rozložení = rovnoměrné
  • Systém = GSS
  • Poloha = průmět

Pro samotné zadání lze použít uchopovací body na konstrukci nebo na čárovém nebo bodovém rastru. Samozřejmě lze použít také přímé zadání souřadnic vrcholů.

Krok 3: Zadání lichoběžníkového zatížení požadované velikosti na pásy na okrajích konstrukce

Postup zadání volného plošného zatížení:

  • Zadávací panel - pracoviště "Zatížení" - Volné plošné zatížení
  • Rozložení = směrem X (nebo směrem Y, podle orientace konstrukce)
  • Systém = GSS
  • Poloha = průmět

Pro samotné zadání lze použít uchopovací body ze zatížení zadaného v předešlém kroku. Pro zatížení na opačné straně konstrukce lze použít příkaz "Zrcadlení".

Poznámka: Pokud se na konstrukci nachází více podlaží, je třeba dát pozor, aby se zatížení sněhem vygenerovalo pouze na střechu. K tomu lze použít nastavení "Platnosti" nebo "Výběru" v panelu vlastností volného plošného zatížení.