Přejít k hlavnímu obsahu

Zadávání hodnoty zatížení pomocí vzorce

Detail o Zadávání hodnoty zatížení pomocí vzorce

Při definování zatížení na konstrukci může být nutné provést malý výpočet, aby bylo možné určit přesnou hodnotu zatížení. Například, když zatížení větrem 1,5 kN/m² působí na sloup s roztečí rámu 3 m, výsledné liniové zatížení na sloupu bude 4,5 kN/m. Místo použití kalkulačky můžete ve SCIA Engineer zadat samotný vzorec.

Aby bylo možné provést tento výpočet, musí být vzorec v poli pro zadání hodnot zatížení uveden rovnítkem. Tato funkce může být užitečná pro rychlý výpočet krátkých rovnic. Může být použit jako náhrada kalkulačky nebo jako kontrola elementární aritmetiky.

Od verze 22.0 lze tuto funkcionalitu použít také při zadávání přes panel vlastností: