Přejít k hlavnímu obsahu

Zatížení na pole

Detail o Zatížení na pole

Co je to pole? Ve SCIA Engineer se pod pojmem pole rozumí:

  • pokud je 1D dílec zadán jako polygon, rozpětí je úsečka mezi dvěma sousedními uzly
  • pokud je na 1D dílci zadán připojený uzel, rozpětí je buď (i) úsečka mezi dvěma sousedními připojenými uzly, nebo úsečka (ii) mezi připojeným uzlem a sousedním koncovým uzlem prutu
  • jakákoli kombinace výše uvedených možností.

Často se stane, že jeden nosník probíhá přes několik polí. Dobrým příkladem je spojitý nosník nebo průběžný nosník rámu o více polích.


 Pokud uživatel takovou konstrukci navrhuje, může nastat situace, že určité zatížení je třeba zadat pouze na jedno pole.

Pro zadání zatížení na pole potřebujete vyplnit následující parametry v dialogu pro zadání nového zatížení a musíte nastavit umístění na „pole“.

Jakmile je zatížení na pole zadáno, chová se jako běžné zatížení. Lze s ním tedy manipulovat jako s jakýmkoli jiným zatížením.