Co způsobuje chybovou hlášku "No nodes found in project data"?

Pokud se na začátku výpočtu objeví následující chybová zpráva ...

No nodes found in project data

... znamená to, že řešič nerozpoznal žádné uzly, se kterými by mohl být proveden výpočet.

V případě, že byl projekt SCIA Engineer exportován přes menu Soubor > Export > Nový projekt (.esa), můžete se s touto zprávou setkat na začátku výpočtu. Řešením je jít do Nástroje > Čistič a zaškrtnout volbu Vše.

Čistič

Poté započne výpočet bez chybového hlášení.