Jak upravit přesnost řešiče?

V řešiči u celé řady nelineárních výpočtů existují výchozí hodnoty tolerance. Poměr přesnosti řešiče v nastavení řešiče (Nastavení > Nastavení výpočtu > Pokročilé nastavení řešiče > Nelinearity) umožňuje upravit tyto výchozí tolerance.

Poměr přesnosti řešiče

Tolerance v řešiči se dělí zadaným poměrem přesnosti. Například, pokud nastavíte hodnotu poměru přesnosti na 10, znamená to, že všechny hodnoty tolerancí budou 10x menší než je výchozí nastavení (= vyšší přesnost).

Níže můžete vidět příklad výchozí tolerance (=kritérium konvergence) a jak může být ovlivněno přes poměr přesnosti řešiče.