Patra ve SCIA Engineer

Výsledky pro patra

Patra ve SCIA Engineer jsou nástrojem pro lepší „vertikální“ orientaci v projektu. Jsou definována samostatnými úrovněmi. Každá úroveň je určena svým jménem, výškou, výběrem atd.

Správce pater je umístěn ve stromu „Čárový rastr a patra“:

 
 
Dialog Správce pater obsahuje jednoduchý rastr s náhledem, jež se aktualizuje automaticky s vyplňováním tabulky:Od verze SCIA Engineer 2013 jsou k dispozici podrobné výsledky pro patra. Ty nabízejí výsledky ve všech podpůrných dílcích a umožňují jednoduchý výběr dílců v jednotlivých patrech. Výsledky pro stěny a sloupy lze zobrazit najednou.

Funkci naleznete ve stromu „Výsledky“.K dispozici jsou 2 typy výsledků:

  • Vnitřní síly v podporujících dílcích
  • Výsledné síly

Pro výsledné síly lze zvolit umístění:

  • Podle dílce: spočítá výsledné síly pro každý podporující dílec samostatně
  • Podle pater: spočítá výsledné síly pro každé patro najednou - zkombinuje 1D a 2D dílce

 

Poznámky:

  • Patra jsou propojena s funkcí Aktivita, což znamená, že jednotlivá patra můžete zobrazovat odděleně.
  • Patra se také využívají při seizmických výpočtech (viz. manuál Seizmická analýza budov).
  • Pro práci s patry je potřeba modul esa.06 a projekt musí být definován v režimu XYZ.