Jak zobrazit / skrýt panely v Engineering reportu

Přes kartu Pohled můžete pomocí tlačítek ve skupině Zobrazit/skrýt aktivovat panely Vlastnosti, Navigátor a Úlohy:

Zobrazit/Skrýt

Tyto panely můžete umístit na požadované místo.

Přes kartu Domů si můžete zobrazit panel Dostupné položky stisknutím tlačítka Vložit ve skupině Položka dokumentu:

Dostupné položky

Požadovanou položku najdete přes stromovou strukturu nebo můžete začít psát název položky do příkazového řádku výše.