Jak upravit součinitelé tlaku od 3D větru?

Pokud potřebujeme upravit součinitelé tlaku větru od vygenerovaného 3D větru, tak musíme nejprve vybrat data o větru na daném zatěžovacím panelu a přes akční tlačítko Editovat zóny se dostaneme do editace.

Data o větru

V tomto okně můžeme upravovat hodnoty součinitelů tlaku větru, případně i geometrii zón. Zvolíme si směr větru, pro který budeme chtít upravit zóny a přepneme se z Generovat na Šablona podle EC-EN nebo Ruční návrh.

Editor zón     

V případě Šablony podle EC-EN si ručně nastavuje Návrh zóny (stěna návětrná, závětrná, rovnoběžně s větrem), následně určujeme velikost součinitele e a hranu od, které se mají zóny uvažovat.

Tip: Je vhodné si zapnou číslování hran.

Pokud tedy máme určen počet a geometrii zón, můžeme ručně nastavit součinitelé tlaku vzpěru a nastavení si uložíme.

Šablona podle EC-EN

V případě Ručního návrhu si uživatel volí ručně jak hodnoty koeficientů tlaku větru, tak i geometrii zón, a to nezávisle na hodnotě součinitele e. Uživatel může upravovat počet zón rozpojováním nebo spojováním a následně v Editace geometrie upravovat velikost zón.

Režim manuálního návrhu     Režim manuálního návrhu