Jak upravit volné zatížení po jeho regeneraci?

Může se zdát, že po generování volného zatížení již nemůže dojít k jeho úpravě. Toto generování je provedeno přes akční tlačítko Generovat zatížení, nebo během výpočtu projektu. Původní volné zatížení je zobrazeno zeleně, zatímco generované volné zatížení je zobrazeno oranžově nebo šedě.

Volné plošné zatížení

Když je vybráno generované zatížení, všechny jeho vlastnosti jsou zobrazeny v šedé barvě a proto se může zdát, že jej nelze upravit.

Generované zatížení

Avšak ve spodní části okna vlastností je akční tlačítko ‘Zobrazit původní data’. Po kliknutí na tlačítko [>>>] dojde opět k zobrazení původního volné zatížení. Různé parametry původního zatížení mohou být tímto způsobem upraveny v okně vlastností.

Další možnost je popsána níže:

Po generování nebo výpočtu je jako výchozí zobrazeno generované zatížení. Toto můžete změnit přes kliknutí do plochy pravým tlačítkem myši Parametry zobrazení pro všechny entity > Zatížení/Hmoty > Zobrazit zatížení > Generátory = Původní + Generovaný.

Původní + generované zatížení

Takto jsou současně zobrazeny oba typy zatížení. Nyní může být rovněž vybráno i původní zatížení a jeho vlastnosti mohou být změněny.