Používání příkazů ve SCIA Engineer

Jednotlivé funkce programu lze rychle a snadno aktivovat zadáním příkazu do příkazového řádku. Kromě známého příkazu „VYB“ na výběr prvků existuje v programu SCIA Engineer také celá řada dalších užitečných příkazů.

Směr pohledu může být například změněn pomocí následujících příkazů:

  • Pohled ve směru x:  „x“
  • Pohled ve směru y:  „y“
  • Pohled ve směru z:  „z
  • Axonometrický pohled:  „axo“

Seznam všech standardních příkazů naleznete v Nastavení > Možnosti > Zobrazit výchozí příkazy.

V tomto seznamu příkazů si můžete všimnout, že ne každý příkaz má přiřazenu zkratku. Tu můžete definovat pomocí Nastavení > Možnosti > Přizpůsobit zkratky.V tomto souboru lze zadat nové zkratky a upravit existující zkratky.

Poznámky:

  • Chcete -li zadat příkaz, můžete začít psát bez nutnosti toho, abyste kurzor umísťovali do příkazového řádku.
  • Příkazy nerozlišují malá a velká písmena.


Můžete se také zúčastnit školení „Tipy & triky“!

Nabízíme jak základní, tak i rozšířené školení.
Kontaktujte nás prosím pro bližší informace:
Telefon: +420 226 205 630
e-mail: [email protected]