Zatížení na pole

Často se stane, že jeden nosník probíhá přes několik polí. Dobrým příkladem je spojitý nosník nebo průběžný nosník rámu o více polích.


 
Pokud uživatel takovou konstrukci navrhuje, může nastat situace, že určité zatížení je třeba zadat pouze na jedno pole.


Pro zadání zatížení na pole potřebujete vyplnit následující parametry v dialogu pro zadání nového zatížení a musíte nastavit umístění na „pole“.Jakmile je zatížení na pole zadáno, chová se jako běžné zatížení. Lze s ním tedy manipulovat jako s jakýmkoli jiným zatížením.

 

Poznámka: Co je to pole?

Ve SCIA Engineer se pod pojmem pole rozumí:

  • pokud je 1D dílec zadán jako polygon , je polem úsek mezi dvěma sousedními vrcholy,
  • pokud je na 1D dílci zadán připojený uzel   (nebo několik připojených uzlů), je polem úsek mezi dvěma sousedními připojenými uzly nebo úsek mezi připojeným uzlem a koncovým uzlem 1D dílce,
  • jakákoli kombinace výše uvedených možností.