Webináře

Podívejte se prosím také na program webinářů v jiných jazycích...

English Nederlands Français Deutsch Slovenčina Português


Nadcházející webináře

Úterý 22 Červen 2021 - 15:00 - 15:45

Ve verzi SCIA Engineer 21 je implementována nová možnost pro zatřídění prutových prvků na základě třídy průřezu (1. až 4.) s použitím součinitele využití η. Tento nový přístup umožňuje ekonomičtější způsob určení třídy ocelových konstrukčních prvků pro posouzení stability.

V rámci webináře bude také ukázáno, jak u vybraných dílců zadat, že jsou zajištěny proti klopení po celé své délce.


Čtvrtek 24 Červen 2021 - 15:00 - 15:45

SCIA Engineer 21 nabízí novou metodu na výpočet průřezových charakteristik. V tomto webináři se dozvíte. jaká omezení tato nová metoda překonává a jak ji lze s úspěchem použít pro průřezy jakéhokoli tvaru.

Druhým tématem webináře je drobné vylepšení ve výchozím nastavení imperfekcí prutu. Výhodou této změny je výrazné urychlení přípravy výpočtu podle teorie druhého řádu.


Úterý 29 Červen 2021 - 15:00 - 15:45

Navštivte náš webinář a podívejte se, jak se ve SCIA Engineer 21 mohou modifikátory tuhosti použít pro seismické zatěžovací stavy a pro modální analýzu. Díky tomu můžete snadno ověřit vliv redukce tuhosti na vlastní frekvence konstrukce.