Webináře

Podívejte se prosím také na program webinářů v jiných jazycích...

English Nederlands Français Deutsch Slovenčina Português


Nadcházející webináře

Středa 15 Duben 2020 - 15:00 - 16:00

Modelování a výpočty budov vystavených vlivu zemětřesení vyžadují sadu speciálních nástrojů, které se uplatní v různých fázích výpočtu a návrhu. Cílem webináře je představit funkcionalitu SCIA Engineer, která se uplatní v kontextu seismické analýzy budov, počínaje modelováním, přes výpočty až po vyhodnocení výsledků.


Středa 29 Duben 2020 - 15:00 - 16:00

Výpočet a posouzení ocelové haly ve SCIA Engineer - postup a zohlednění různých faktorů


Středa 06 Květen 2020 - 15:00 - 16:00

Návrh a posouzení betonových nosníků a sloupů včetne konstrukčních detailů (s pomocí exportu do IFC apod.)