Objevte novinky ve SCIA Engineer 19.1 – Design Accelerated

Datum semináře: 
Čtvrtek 17 Říjen 2019 - 14:00 - 15:00
Kontakt: 

SCIA Engineer 19.1 navazuje na letošní hlavní verzi, SCIA Engineer 19, a přináší řadu významných rozšíření a nových funkcí zaměřených na návrh vícepodlažních budov, posudky ocelových a hliníkových konstrukcí, sdílení dat s jinými účastníky projektu a snadnou použitelnost programu. Všechny tyto novinky mají za cíl zvýšit produktivitu vaší práce při zpracování jak složitých a komplexních projektů, tak při řešení každodenních úloh.

SCIA Engineer 19.1 zkracuje dobu nutnou ke zpracování projektů hlavně díky následujícím klíčovým vlastnostem: urychlený návrh, lepší porozumění konstrukci a optimalizace s využitím parametrického modelování.

SCIA Engineer 19.1 rozšiřuje výpočtové možnosti představené ve verzi 19 a celkově zefektivňuje práci statiků zejména prostřednictvím:

  • rychlé a snadné detekce kritických míst v železobetonové konstrukci díky optimalizovanému pracovnímu postupu využívajícímu souběžný návrh a posudek na mezní stav únosnosti i použitelnosti,
  • přesnějších výsledků posudku na protlačení u základových desek a sloupů s hlavicemi,
  • přesné definice parametrů podloží při seismické analýze,
  • návrhu hliníkových konstrukcí podle EN 1999-1-1 + A1 + A2: 2013,
  • a dalších inovací v návrhu a posudcích betonových, ocelových a hliníkových konstrukcí,
  • a mnohem víc...

 

Přednášející

Jaroslav BrozJaroslav Brož je zkušeným členem produktového týmu SCIA. Pracuje na pozici produktového manažera a jeho hlavními oblastmi jsou BIM a sdílení dat mezi různými aplikacemi a pokročilé výpočty. Je též zodpovědný za sběr požadavků a zpětné vazby z Rakouska, České a Slovenské republiky. Před nástupem do firmy SCIA získal doktorát v oblasti konečných prvků na Fakultě stavební ČVUT za disertační práci: „Řešení rozsáhlých inženýrských úloh na paralelních počítačích“.

Vladimir PribramskyVladimír Příbramský pracuje ve SCIA již 3 roky. V současné době je na pozici produktového manažera a je zodpovědný za uživatelské rozhraní, konečně-prvkové výpočty, prezentování výsledků a Engineering Report. Po dokončení vysokoškolského studia pracoval Vladimír jako statik a v současné době vyučuje také na Českém vysokém učení technickém. Má také bohaté zkušenosti s automatickým testováním software a s problematikou zajišťování kvality.

[CZ] Objevte novinky ve SCIA Engineer 19.1 – Design Accelerated

 

Sledujte na YouTube