Přejít k hlavnímu obsahu
Dewa solar tower

Koncentrační solární elektrárna DEWA

Detail o Koncentrační solární elektrárna DEWA

  • Země Česko
  • Software
    • SCIA Engineer

Koncentrační solární elektrárna DEWA je součástí největšího solárního parku světa. Leží 50 km od Dubaje a solární věž bude nejvýkonnější svého typu na světě. Kapacita solární věže bude 100 MW. Solární park sníží emise uhlíku o 1,6 milionu tun za rok.

Věž se skládá ze dvou částí. 222 metrů vysoká betonová část nese 38 metrů vysoký absorbér se zásobníkem roztavené soli. Naše firma byla pověřena návrhem absorbéru o hmotnosti 900 t oceli. Kvůli zohlednění všech zatížení, seismicity a aerodynamické nestability bylo nutno modelovat celou věž. Podpory byly modelovány jako pružinové konstanty s tuhostí odpovídající výpočtům betonových pilot. Pro sestavení kombinací a pro posudky byly použity americké normy.

V průběhu návrhu jsme výsledky spočtené programem SCIA Engineer konfrontovali s výsledky španělské firmy EA, která se soustředila na podrobný návrh betonové části. Náhradní statické zatížení simulující Kármánovy víry bylo pro ověření bezpečnosti stavby porovnáno s měřením ve větrném tunelu provedeným univerzitou v Zhejiang. Protože absorbér bude sestaven na zemi a pak vyzdvižen na vrchol betonové věže, byl vytvořen paralelní model absorbéru s nelineárními podporami a výsledky byly konzultovány s italskou firmou Fagioli, která měla na starosti vyzdvižení absorbéru.

 

„Projekt prokazuje vysokou technickou odbornost v mnoha oborech. Vyzdvihnout musíme zejména spolupráci s dalšími účastníky projektu (vyzvednutí absorbéru, interakce s betonovou základnou, zatížení větrem, seismicita, ...).“

 Vyjádření poroty

 

Tento projekt získal Cenu Poroty v soutěži SCIA User Contest 2020.

Přečtěte si celý příběh v knize SCIA User Contest 2020

 

 

 

SCIA User Contest book 2023
Objevte další projekty realizované pomocí našeho software

SCIA USER CONTEST

SCIA již několik let pořádá soutěž uživatelů, kde mohou soutěžit nejrůznější projekty.
Zajímá vás její poslední ročník?

Nově: Nyní s řadou videí o projektech a rozhovory s autory projektů