Přejít k hlavnímu obsahu
Energy Institute - Wuhan

Nový energetický institut

Wuhan, provincie Hubei, Čína

Detail o Nový energetický institut - Wuhan, provincie Hubei, Čína

  • Klient
    Grontmij
  • Země Čína
  • Software
    • SCIA Engineer

Poradci Grontmij se podíleli na inovativním a integrovaném udržitelném přístupu k této jedinečné budově postavené v Číně. Práce vyústila v koncepční návrh pro všechny inženýrské obory.
Nový energetický institut, včetně výstavního centra, je tvořen novou budovou o ploše 70 000 m2 v rozvíjející se zóně Wuhan Future City ve Wuhanu v Číně. Udržitelný koncept a architektura hlavní budovy jsou inspirovány přírodou: květem vodní lilie, která symbolizuje čistotu, naději a velkorysost. Věž bude obklopena pěti budovami laboratoří a výstavním centrem. Spojení BREEAM ohodnocení a 3-hvězdičkové známky čínského hodnocení zelených staveb naznačuje, že se bude jednat o jednu z nejlepších světových kancelářských budov z pohledu udržitelnosti.

Koncepční návrh

Koncepční návrh projektu zdůrazňuje téma využití energie při současném respektování základních funkčních požadavků na slučování nových energetických technologií. Po svém dokončení se bude jednat o nejvýznamnější pilotní architektonický projekt využívají obnovitelné zdroje v centrální Číně a hlavní objekt obdrží 3-hvězdičkové ohodnocení čínského hodnocení zelených staveb. Kromě toho bude hlavní budova usilovat také o nejvyšší mezinárodní ohodnocení BREEAM.

Grontmij - lídr na poli inženýrského poradenství

Grontmij (lídr na poli inženýrského poradenství, spolu s architektonickou skupinou Shanghai Xian Dai) zvítězila v mezinárodní soutěži o návrh a v říjnu 2010 byla podepsána smlouva na přípravu prvotního návrhu a dalších podrobných plánů s cílem zahájit výstavbu v létě 2011. Grontmij měl v průběhu koncepční fáze hlavní slovo v následujících oblastech: řízení procesů, udržitelnost, architektonické a urbanistické plánování (Jos van Eldonk), statické výpočty, stavební systémy, energie, stavební fyzika a požární bezpečnost.
 

Konstrukční návrh a BIM

S ohledem na krátkou dobu pouhých 2 měsíců jsme museli být schopni rychle reagovat na jakékoli změny v návrhu. Dobrá výměna dat mezi jednotlivými počítačovými programy byla proto velmi důležitá.
Organický tvar budovy byl modelován architektem v programu SketchUp v úzké spolupráci se zadavatelem. V této fázi byl na základě modelu ze SketchUp vytvořen model ve SCIA Engineer a ten byl přenesen do Revitu, kde byl dotvořen kompletní architektonický model. Tento postup však vedl k určitým komplikacím. S pomocí technické podpory firmy SCIA jsme porozuměli, že komplikace byly způsobeny tím, že SCIA Engineer umožňuje složité tvary modelovat jednoduchým způsobem, což bohužel není kompatibilní s přístupem Revitu. Situaci jsme vyřešili tak, že jsme nejprve na základě modelu ze SketchUp vytvořili model v Revitu a ten jsme přenesli do SCIA Engineer.
Tento postup se ukázal jako mnohem spolehlivější.
K podobné situaci došlo při výměně dat mezi SCIA Engineerem a ETABS (ETABS byl používán našimi čínskými partnery). Problémy jsme opět vyřešili úpravou našeho postupu.
Použití SCIA Engineer dovolilo našim inženýrům snadněji a přehledněji prozkoumat, jak návrh konstrukce nejlépe reaguje na mimořádná zatížení jako např. zemětřesení. Díky tomu jsme mohli našemu klientovi rychle předávat celý sled nutných změn.
Na základě uvedených zkušeností se naše vedení jednoznačně rozhodlo rozšířit naše softwarové portfolio a jít cestou BIM. Jedním z těchto rozhodnutí byl přechod na Allplan Vyztužování s cílem předejít problémům s výměnou dat mezi CAE a CAD programy.
Dnes naše zkušenosti s BIM přenášíme do ostatních divizí Grontmij. Tento nový způsob práce budeme dále rozšiřovat, abychom přinesli výhody každému z partnerů spolupracujícímu na našich projektech.

Informace o klientovi

Grontmij je lídrem na poli udržitelného návrhu a manažerského poradenství a angažuje se ve čtyřech oblastech: Plánování & design, doprava & mobilita, voda & energie, sledování & testování.

Jádrem našeho podnikání je zásada udržitelnosti, která je zásadním kriteriem pro naše zákazníky. Grontmij je třetí největší konzultační společností v Evropě. Máme přibližně 9000 odborníků po celém světě. Jsme aktivní v oblastech, které nabývají na důležitosti: voda, energie, doprava, udržitelné plánování a správa životnosti aktiv. V centru pozornosti našeho podnikání je zásada udržitelnosti. Ta je zásadním kriteriem pro naše zákazníky. My se díváme do budoucnosti, abychom zlepšili svět, ve kterém žijeme. Uplatňováním zásad udržitelnosti ve všech našich projektech a službami napříč řetězcem hodnot jsou vysoce kvalifikovaní odborníci schopni vytvářet přetrvávající řešení, která jsou plánována pro budoucnost, jsou s ní spojena a respektují ji.

SCIA User Contest book 2023
Objevte další projekty realizované pomocí našeho software

SCIA USER CONTEST

SCIA již několik let pořádá soutěž uživatelů, kde mohou soutěžit nejrůznější projekty.
Zajímá vás její poslední ročník?

Nově: Nyní s řadou videí o projektech a rozhovory s autory projektů