Aluminium en koudgevormd staal

Bouwkundige vereisten veranderen doorlopend: meer volume, meer natuurlijke lichtinval … Maar tegelijk wordt ook verwacht dat het gewicht van de constructies vermindert. Teneinde dit gewicht te optimaliseren, innoveren producenten van aluminium en koudgevormde stalen profielen constant met als doel de ideale doorsnedevorm en tegelijk efficiënte verbindingen te bekomen. De hoge mate van complexiteit van deze profielen leidt tot uiterst complexe normen en controles, die vragen om een specialistische benadering en speciale softwaretools.

Standaard secties zijn beschikbaar in de meegeleverde profielbibliotheek (bvb. Sigma, C enz.). Dikwijls vraagt de constructie van een nieuw gebouw ook naar een specifieke profielsectie. Hun eigenschappen vormen voor aluminium en koudgevormd staal dikwijls een doorslaggevende factor bij het ontwikkelen van een nieuwe toepassing.

Voor constructieberekeningen moet bijvoorbeeld alleen rekening gehouden worden met de effectief werkende oppervlakte. De sectie is dikwijls beschikbaar als CAD-bestand en kan rechtstreeks worden geïmporteerd in SCIA Engineer voor het berekenen van de specifieke eigenschappen. Voor aluminium is daarnaast ook het stabiliteitsgedrag (bvb. knikken) afhankelijk van andere factoren zoals de HAZ (Heat-Affected Zones), dwarse lassen enz. Specifieke controles zijn geïntegreerd conform de meest recente Eurocodes en Amerikaanse normen.
 

Effectieve doorsnede-eigenschappen

Het is dikwijls moeilijk de effectieve oppervlakte en de traagheid van een bepaalde sectie te berekenen. SCIA Engineer beschikt echter over handige hulpmiddelen om dit op een eenvoudige en efficiënte wijze te doen. Digitale doorsnedetekeningen kunnen worden geïmporteerd, eigenschappen worden berekend, en gebruikt voor verdere detaillering en normcontroles.

Er is een complete lijst van materiaalkwaliteiten beschikbaar, die door de gebruiker kan worden uitgebreid. Alle specifieke normvoorschriften tot en met de meest recente correctiebladen zijn geïntegreerd. Indien beschikbaar worden doorsnede-eigenschappen van de producent gebruikt in plaats van aan de norm ontleende of theoretisch berekende eigenschappen.

 

Optimaal normontwerp

Controles worden uitgevoerd volgens de EN1993-1-3 en EN1999 (Eurocodes) en AISI NAS 2007 (Amerikaanse normen), en een gedetailleerde berekeningsnota bevat alle gebruikte formules, tabellen en verwijzingen. De AutoDesign-functionaliteit maakt het mogelijk de afmetingen van de doorsnede te optimaliseren om een zo goed mogelijk ontwerp te krijgen.
Om een constant hoog niveau van normimplementatie te garanderen, zijn onze R&D-ingenieurs actief in verscheidene specifieke Eurocode-commissies van verschillende landen. Verder werken wij nauw samen met de engineering-werkgroep van het “Aluminium Center Belgium”.