Steigerbouw en rekken

Technologische vooruitgang en de roep om meer veiligheid hebben geleid tot steeds striktere normen. Constructies die voorheen op basis van ervaring of tabellen van producenten werden ontworpen, vereisen nu een gedetailleerde constructieberekening. Ook de steeds sterkere concurrentie maakt het moeilijk voor een bedrijf om zich van zijn concurrenten te onderscheiden.

Steiger- en rekkenbouwers werken vaak met verscheidene losstaande oplossingen : een 2D CAD-programma voor modelleren, tabellen van de fabrikant, 2D berekeningssoftware voor specifieke knopen, Excel-tabellen voor hoeveelheden enzovoort. Dit leidt tot verstoorde en niet geïntegreerde werkstromen, onzekerheden, fouten en vertragingen.

Onze gerichte softwareoplossingen voor deze branche zijn gericht op zowel snelle en nauwkeurige modellering van eenvoudige steigers (bvb. gevelsteigers, ruimtelijke steigers) met automatische hoeveelheden en materiaallijsten, prijzen en tekeningen, als op de gedetailleerde constructieberekening en ontwerp van steigers met specifieke vereisten : koppelingen, wrijving, toleranties, niet-lineair gedrag, specifieke belastinggevallen en normcontroles (EN 12810-12811).

SMART Scaffolder Model-IT is een expertsysteem, speciaal gericht op tekenen en genereren van lijsten voor de  steigerbouwsector. Deze tool is gericht op zowel systeemsteigers als op steigers opgebouwd uit pijp en koppeling. Het model wordt binnen een erg aantrekkelijke interface opgezet, en de software is erg toegankelijk voor elke gebruiker.

U bouwt binnen enkele seconden een gedetailleerd en nauwkeurig model op basis van de voorschriften van de fabrikant, u genereert de bijbehorende snedes en tekeningen, gedetailleerde materiaallijsten en professionele offertes. Met deze tool wint u gegarandeerd meer aanbestedingen en maakt u nauwkeurigere schattingen.

SCIA Engineer is de rekentool, die werd uitgebreid met speciale vereisten van steigers en rekken:

  • Open bibliotheken: u kunt op eenvoudige wijze uw eigen blokken samenstellen of deze importeren vanuit uw CAD-toepassing. Deze kunnen materialen, constructie-elementen, koppelingen en zelfs artikelnummers omvatten.
  • Speciale berekeningstools: niet-lineaire functies geven het reële gedrag van koppelingen weer, de wrijving op de steunpunten kan worden gesimuleerd, de 3D windbelasting wordt verdeeld over de constructie en belastingscombinaties worden gegenereerd conform de normen. Een P-Delta berekening (2de orde) kan worden uitgevoerd met voorvervormde geometrie, resulterend in de meest kritische knikvorm. Trillingsberekeningen zijn vaak verplicht, en kunnen inclusief 2de orde effecten berekend worden dankzij een sequentiële analyse.
  • Extra normcontroles (EN 12811) worden uitgevoerd voor buisprofielen en koppelingen. De gedetailleerde rekennota omvat alle gebruikte formules, tabellen en verwijzingen naar de normen.
  • Overzichtstekeningen (aanzichten, snedes) worden gegenereerd conform uw interne  bedrijfsstandaarden. U kunt deze samenbrengen in een paperspace. Hoeveelheden en een gedetailleerde materiaallijst (bij gebruik van artikels) zijn geïntegreerd.

Zowel voor de verkoper, de monteur, de constructeur als voor de ingenieur, bieden deze softwaretools voor steigers en rekken nauwkeurigheid, veiligheid en productiviteit.