Menu

U bent hier

Open Bim in actie met Tekla en Scia Engineer

Dochterondernemingen van Nemetschek en Tekla maken beide deel uit van de buildingSMART-alliantie en promoten IFC actief als indeling bij uitstek voor gegevensuitwisseling van 3D bouwwerkgegevens.

Met de nieuwe Open BIM-samenwerking streven wij ernaar het niveau van onze IFC-ondersteuning verder te verbeteren.

 

Het Tekla-model

Het volgende Tekla-model werd via IFC naar Scia Engineer gezonden voor constructieberekeningsdoeleinden.

Bij dit model gaat het om een uitbreiding van een bestaand sportcentrum. De draagconstructie bestaat uit gelijmd gelamineerd vakwerk en kolommen. Het dak en de gevels zijn uitgevoerd in traditionele staalbouw.


 

Kwaliteitsbeheersing in Solibri

We kunnen het model exporteren naar een IFC2x3-bestand en controleren in Solibri. Kwaliteitsbeheersing is een van de krachtigste aspecten voor het gebruik van Solibri. In dit geval zijn we echter alleen geïnteresseerd in het controleren of de geëxporteerde geometrie echt gelijk is aan het oorspronkelijke model. De gratis viewer van Solibri is hiervoor heel handig. Deze modelcontrole kan ook worden gedaan met behulp van Tekla BIMsight.


 

Het IFC-bestand importeren in Scia Engineer

De volgende stap bestaat uit het importeren van dit IFC-bestand in Scia Engineer. De procedure is tamelijk simpel. Klik op Importeren, geef desgewenst een toewijzingstabel voor materialen op en alles staat klaar.

Een deel van de geometrie kan direct worden geconverteerd in berekeningsobjecten. Entiteiten die worden geëxporteerd als BRep (Boundary Representations) kunnen in Scia Engineer interactief worden geconverteerd in 1D of 2D staven.
U hebt misschien gemerkt dat we niet alles hebben geconverteerd. De ingenieur moet een wijs besluit nemen over welke entiteiten nodig zijn voor de constructieberekening en welke kunnen worden behouden als referentiemodel. Alle kleine stukjes zijn overbodig voor de berekening, maar we behouden ze toch, in een aparte laag (bijkomende stukken).

 

Geconverteerd model met bijkomende stukken


 

Geconverteerd model zonder bijkomende stukken


 

Het model gereedmaken voor berekening

Bij het gereedmaken van het model voor berekening, gaat het in principe om het koppelen van alle knopen. Omdat we het fysieke model importeren, moeten we zorgen dat alle staven worden verbonden. Scia Engineer biedt u een aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk hulpmiddel - de BIM Toolbox - om u bij deze onontkoombare taak te helpen.

Wanneer het berekeningsmodel gereed is, kunt u beginnen met het toevoegen van steunpunten, belastingsgevallen, combinaties enzovoort. Voor het belasten van de constructie is Scia Engineer voorzien van krachtige generatoren voor wind- en sneeuwbelastingen, om er maar enkele te noemen.
 

Windbelastingen genereren

Met behulp van belastingspanelen kunnen we de 3D windgenerator van Scia Engineer gebruiken om 16 bijkomende belastingsgevallen te bepalen.

    
 

Berekeningsresultaten

Wanneer het model gereedgemaakt is, kunt u de berekening starten en de resultaten interpreteren, bijvoorbeeld de interne krachten in het gelijmde gelamineerde vakwerk.


 

Wijzigingen in het ontwerp

Waarschijnlijk zullen er wijzigingen in het ontwerp optreden. Het uiteindelijke concept kan vervolgens worden vergeleken in Solibri (of Tekla BIMsight) met het oorspronkelijke model.

De vereiste wijzigingen of problemen kunnen door middel van een presentatieweergave in Solibri of als pdf met dia's die het probleem en de opmerkingen weergeven op een heldere manier worden doorgegeven aan de Tekla-modelmaker.

U kunt dit Scia Engineer-model ook direct als IFC-bestand in Tekla importeren - als referentiemodel - en de vergelijking maken in Tekla Structures.