Menu

sens.10 - Dynamische eigenmodesanalyse

sens.10

Belangrijkste kenmerken

Berekening van de karakteristieke frequenties en modes van de constructie-elementen.
Automatische berekening van het eigengewicht van de structuur.
Andere gewichten kunnen als lokale of verdeelde belastingen worden ingevoerd of vanuit eerdere statische berekeningen naar dynamisch gewicht worden geconverteerd.
De gebruiker stelt het gewenste aantal karakteristieke waarden in.
Voor elke karakteristieke waarde wordt de corresponderende karakteristieke modus berekend met behulp van de deelruimte-iteratiemethoden.
De resultaten worden zowel in numerieke als grafische vorm weergegeven.

 

Eigenfrequenties kunnen vereist zijn om de comfortcriteria van gebouwen te controleren, om door wind veroorzaakte resonantie in bruggen te analyseren, om vereisten voor gevoelige apparatuur te controleren, enzovoort.

 • invoeren van dynamische massa's;
 • selecteren van het gewenste aantal karakteristieke waarden;
 • controleren van numerieke en grafische resultaten: frequentiewaarden, massaparticipatiefactoren en modale vormen.

Invoeren van massa's

 • De gebruiker voert knooppuntmassa's of lineair verdeelde massa's in.
 • Massa's automatisch genereren op basis van eigengewicht.
 • Massa's genereren op basis van geselecteerde statische belastingsgevallen (converteert omlaag gerichte verticale belastingen in massa's).
 • Massa's regenereren na het modificeren van geselecteerde belastingsgevallen.

Dynamic eigenmodes analysis Dynamic eigenmodes analysis Dynamic eigenmodes analysis

Uitvoeren van resultaten

 • uitvoertabel met eigenfrequenties voor elke berekende eigenmodus;
 • uitvoertabel met massaparticipatiefactoren op grond van elke globale richting (X, Y en Z);
 • grafische weergave van geanimeerde eigenmodusvormen.

Eigenfrequenties kunnen vereist zijn om de comfortcriteria van gebouwen te controleren, om door wind veroorzaakte resonantie in bruggen te analyseren, om vereisten voor gevoelige apparatuur te controleren, enzovoort. U kunt dit soort analyses in slechts enkele stappen uitvoeren op structuren met oppervlakte-elementen (platen en schalen):

 • invoeren van dynamische massa's;
 • selecteren van het gewenste aantal karakteristieke waarden;
 • controleren van numerieke en grafische resultaten: frequentiewaarden, massaparticipatiefactoren en modale vormen.

Dynamic eigenmodes analysis Dynamic eigenmodes analysis


Vereiste modules:

 • sen.00

Included in Edition: 
Concept
Professional
Expert
Ultimate